1997 - Optimalizácia nástrojov na vytváranie jednotkovej záťaže poštových reťazcov